สินค้า และบริการ

กุญแจ สปริงคลิป

กุญแจ สปริงคลิป

กุญแจ สปริงคลิป

รายละเอียด


สปริงคลิป Spring clip จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า กุญแจขันสปริงคลิป Clip Tensioner (ประแจขันสปริงคลิป หรือ Spindle Spanner) ช่วยดึง และประกอบแบบเทคอนกรีต Formwork


สินค้าที่เกี่ยวข้อง