News & Promotions

  • Home
  • News & Promotions

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

นั่งร้านหอเลื่อน รูปแบบต่างๆ

นั่งร้านหอเลื่อน รูปแบบต่างๆ

นั่งร้านหอเลื่อน Rolling Tower เป็นชุดนั่งร้าน ที่ประกอบกันหลายชั้น มีส่วนประกอบของ ขาตั้งนั่งร้าน บันไดนั่งร้าน แผ่นทางเดินนั่งร้าน แผ่นทางเดินนั่งร้านรุ่นปิดเปิด ชุดกันตกนั่งร้าน โทร์บอร์ด(Toe Board) ขาค้ำยันนั่งร้าน ล้อนั่งร้าน ทั้งหมดประกอบกัน ทำให้ชุดนั่งร้านหอเลื่อน เลื่อนเปลี่ยนจุดที่ทำงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแข็งแรงและปลอดภัย ใช้งานง่าย นั่งร้านหอเลื่อน Rolling Tower รูปแบบต่างๆ   ขนาดชุดนั่งร้านหอเลื่อน Rolling Tower Code ความสูงจากพื้นถึงจุดที่ยืนทำงาน A1 3.70เมตร รุ่นนี้ไม่มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน A2 3.70เมตร มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน B1 5.40เมตร มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน B2 5.40เมตร มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน C1 7.10เมตร มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน D1 8.30เมตร มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน E1 10.60เมตร มีขาค้ำยันชุดนั่งร้านหอเลื่อน             ขั้นตอนเทคนิค วิธีการประกอบชุดนั่งร้านหอเลื่อน   INSTALLATION AND USE Beware! **ข้อควรระวัง** ต้องใช้งานชุดนั่งร้านหอเลื่อนบนที่ราบเรียบไม่ทำงานบนพื้นเอียงชัน การติดตั้งนั่งร้านหอเลื่อนที่มีความสูงเกิน3เมตรควรอยู่ในความดูแลของ จป หรือ วิศวกร ระหว่างการทำงานบนนั่งร้านหอเลื่อน ต้องแน่ใจว่าได้เบรคล้อนั่งร้าน และปรับชุดขาปรับเกลียว แจ็คเบส ลงเพื่อตรึงชุดนั่งร้านหอเลื่อนให้นิ่งอยู่กับที่ในลักษณะที่มั่นคง การเลื่อน หรือเข็นเคลื่อนย้ายชุดนั่งร้านหอเลื่อน ต้องแน่ใจว่าได้ปลดเบรค และปรับชุดขาปรับเกลียว แจ็คเบส ขึ้นเรียบร้อยแล้ว และสำคัญจะต้องไม่มีคนอยู่บนชุดนั่งร้านหอเลื่อนนี้ขณะเลื่อนเคลื่อนย้าย ไม่เลื่อน เคลื่อนย้ายหรือทำงาานบนชุดนั่งร้านหอเลื่อนใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าพาดผ่าน ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งควรระมัดระวังกระแสลม การเลื่อนชุดนั่งร้านหอเลื่อนบนพรม พื้นมีน้ำ บริเวณที่มีคานตึกอาคาร โรงงาน ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ