สินค้า และบริการ

Tetrapod concrete formwork

Tetrapod concrete formwork

Tetrapod concrete formwork

รายละเอียด


Tetrapod concrete formwork ทุ่นกั้นคลื่นกระทบฝั่ง

ป้องกันคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง สร้างแบบหล่อทุ่นเตตร้าพอด

ขนาดต่างๆ ตัวอย่างขนาด2.20เมตร

 


Categories: ETC