สินค้า และบริการ

วงท่อ1เมตร วงกลมท่อ1เมตร บล็อครูท่อ

วงท่อ1เมตร วงกลมท่อ1เมตร บล็อครูท่อ

วงท่อ1เมตร วงกลมท่อ1เมตร บล็อครูท่อ

รายละเอียด


วงกลมเป็นแบบวางกั้น บล็อครูท่องานบ่อพักน้ำ

ขนาด 60ซม. 80ซม. 1เมตร 1.20เมตร หนา10ซม. 15ซม.


Categories: ETC