สินค้า และบริการ

ขอบฝาบ่อพัก

ขอบฝาบ่อพัก

ขอบฝาบ่อพัก

รายละเอียด


แบบเหล็กสำหรับเทต่อขอบปาก เพื่อรับฝาบ่อพัก เทขอบฝาบ่อพัก บ่อน้ำเสีย


Categories: ETC